Horne Fitness

 

Link til ordensregler og retningslinjer

Ordensregler og retningslinjer

Medlemskab

Hos Horne Fitness er alle velkomne fra begyndelsen af det år man fylder 15 år og opefter. Personer under 18 år skal have forældre eller værges underskrift ved indmeldelse.

Kontingent og nøgle

Kontingent er afhængigt af valgte abonnementstype.

Ved hver opstart betales 100,-kr. for oprettelse og en personlig nøglebrik/kort. Ved tab eller beskadigelse betales for en ny nøgle.

Medlemmet forpligter sig til at kontakte Horne Fitness ved mistet nøgle.

Medlemskabet og nøglen er personlige og må ikke benyttes af andre, ligesom medlemmet ikke må lukke ikke medlemmer ind på deres nøglebrik/kort. Dette vil medføre bortvisning og tab af medlemskab uden mulighed for refusion af indbetalt kontingent.

Betaling.

Nøglekort/brik udleveres efter første betaling/ instruktørtime

Første instruktørtime kan bestilles ved indmeldelse.

Når din kontingentperiode udløber, deaktiveres nøglen. Det er derfor vigtig at få fornyet medlemskabet inden denne udløber, derved undgår du at skulle betale for nøglen på ny.

Opsigelse.

Medlemskabet regnes for udløbet, når kontingent ikke er betalt. I tilfælde af sygdom, ferie, graviditet, flytning m.m. kan kontingentet ikke refunderes.

Ansvar

Al træning foregår på medlemmets eget ansvar.

Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger.

Medlemmets oplysninger bruges ved oprettelse af medlemskabet og opbevares fortroligt, så længe medlemskabet løber, derefter makuleres de.

Regler i Fitness centeret.

I forbindelse med træning skal der benyttes indendørs sko og praktisk tøj.

Omklædning kan foregå i centerets omklædningsrum.

Du er forpligtiget til at efterlade udstyr og øvrige faciliteter i samme stand og på samme sted, som da de blev taget i brug. Sæder og greb rengøres efter brug.

Fitnesscenteret er røg og alkoholfrit. Der må ikke indtages euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer før, under og efter træning.

Brug af talkum er ikke tilladt.

Spædbørn er velkomne, blot de sidder i autostol eller lift..

Værdigenstande opbevares på eget ansvar.

Doping.

Medlemmer af Horne Fitness er forpligtet til at lade sig dopingteste af uvildige repræsentanter. Ved en positiv dopingprøve udelukkes medlemmet i 2 år, og indbetalt kontingent refunderes ikke. Nægter et medlem at lade sig dopingteste anses det som en positiv prøve.

Åbningstider.

Alle ugens dage kl. 6.00 - 22.00

Ændringer.

Alle væsentlige ændringer vil blive opslået i fitnesscenteret og på vores hjemmeside.

 

 

Link til indmeldelsesblanket 

 

 

Indmeldelsesblanket.

 

Fulde navn: ____________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________

Tlf.nr.: ________________ E mail: ____________________________________

Fødselsdato og år: ________________________________________

Kontingent: ______ Helårlig 1600,-kr.

_____ Halvårlig 1000,-kr.

_____ Månedlig 200,-kr

Oprettelse og nøglebrik/kort 100,- kr.

I alt ______________________

Betaling Kontant ____ Dankort ____ Bank ____ 7725-5003855 (HUSK NAVN)

Tro og love: Jeg er blevet bekendtgjort med Horne Fitness’s ordensreglement og accepterer dem hermed.

Underskrift: ___________________________________________

Login navn = for+efternavn Login kode = fornavn+fødselsdata (dd.mm.åå)